Zaproszenie do udziału w postępowaniu przetargowym. 07. 10. 2013.

  

W związku z realizacją projektu „Promocja wędliniarskich produktów lokalnych poprzez bezpośrednie dotarcie do konsumentów” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej)
zapraszam do złożenia oferty na: Zabudowa specjalistycznego ruchomego punktu sprzedaży

Dukla, 07. 10. 2013 r.

  

W związku z realizacją projektu „Promocja wędliniarskich produktów lokalnych poprzez bezpośrednie dotarcie do konsumentów” (Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej) zapraszam do złożenia oferty na: Zabudowa specjalistycznego ruchomego punktu sprzedaży.

  

Pobierz zapytanie ofertowe >>>

   

Pobierz załącznik nr 1 do rozeznania rynku >>>

   

 swiss___male_logo_qr3b  logo_alpy_karpatom   fundacja_karpacka_polska