Ekologiczne Szkolenia w Świlczy.

Dnia 25 kwietnia 2013 roku w Świlczy k. Rzeszowa odbyło się szkolenie pod nazwą Żywność ekologiczna jako odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego konsumenta.
Celem szkolenia było podniesienie świadomości sprzedawców, kierowników i właścicieli sklepów sieci SPAR w zakresie żywności ekologicznej. Podczas szkolenia swoje 15 minut mieli także przedstawiciele handlowi firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Chcieliśmy serdecznie podziękować przedstawicielom firm: Symbio, Runoland, Jasiołka, Bio Planet oraz Marcie i Krzysztofowi Bałonom. Wszyscy odpowiadali na dociekliwe pytania ze strony pracowników sieci SPAR. Należy podkreślić także, że każdy z nich wzorowo przygotował się do spotkania. Pracownicy sieci SPAR nie tylko zostali obdarowani próbkami produktów i ofertami handlowymi, lecz co najważniejsze, dużą dawką wiedzą na temat oferowanych produktów. Część szkoleniową na temat żywności ekologicznej, przeprowadzili: Jerzy Sobociński oraz Maciej Bartoń. Swoją cegiełkę dołożył także Jacek Cyboroń edukując sprzedawców w dziedzinie psychologii sprzedaży.
Szkolenie rozpoczął, Ojciec Chrzestny Stowarzyszenia Polska Ekologia - Jerzy Sobociński wykładem na temat: Prezentacja miejsca Polski na tle innych państw w dziedzinie żywności ekologicznej. Uświadomił on uczestnikom spotkania jak duża zmiana zaszła na rynku żywności ekologicznej w ostatnich latach i jaki postęp przez ostatnie lata uczyniła żywność ekologiczna w Polsce. Następnie przeprowadzona została prezentacja produktów przez przedstawicieli poszczególnych członków Stowarzyszenia. Po krótkiej przerwie kawowej swoją prezentacje pod nazwą Umiejętność rozpoznawania co jest faktycznie żywnością ekologiczną, a co tylko udaje żywność ekologiczną oraz znakowanie żywności ekologicznej wygłosił Maciej Bartoń. Mówił on o problemach związanych z produkcją żywności przemysłowej i na zasadzie kontrastu zestawił ją z żywnością ekologiczną. Podkreślił także, że jedynym słusznym i prawdziwym system jakości żywności w Polsce jest rolnictwo ekologiczne. Na koniec prezentacji wymienił cechy świadomego konsumenta żywności ekologicznej. Po przerwie na pyszny obiad, głos zabrał Jerzy Sobociński, który poruszył kwestie lokalnego i sprawiedliwego zakupu żywności ekologicznej. Zaakcentował ile kilometrów musi przebyć żywność by trafiła do ostatecznego konsumenta. Jerzy Sobociński stwierdził, że należy kupować ,,świeżo, lokalnie i sprawiedliwie (fresh, local and fair)” Ostatni wykład należał do Jacka Cyboronia, który podał 5 ekologicznych zasad sprzedaży.
Szkolenie odbyło się w gościnnych progach urokliwego Hotel Wellness & Spa Nowy Dwór w Świlczy k. Rzeszowa. Za obecność dziękujemy i liczymy, że produkty ekologiczne stworzą stały asortyment produktów w sieci SPAR.
My ze swej strony klikamy facebookowe „lubię to” sieci SPAR za produkty ekologiczne.

szkolenie_04_2013

Dnia 25 kwietnia 2013 roku w Świlczy k. Rzeszowa odbyło się szkolenie pod nazwą Żywność ekologiczna jako odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego konsumenta.Celem szkolenia było podniesienie świadomości sprzedawców, kierowników i właścicieli sklepów sieci SPAR w zakresie żywności ekologicznej. Podczas szkolenia swoje 15 minut mieli także przedstawiciele handlowi firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Chcieliśmy serdecznie podziękować przedstawicielom firm: Symbio, Runoland, Jasiołka, Bio Planet oraz Marcie i Krzysztofowi Bałonom. Wszyscy odpowiadali na dociekliwe pytania ze strony pracowników sieci SPAR. Należy podkreślić także, że każdy z nich wzorowo przygotował się do spotkania. Pracownicy sieci SPAR nie tylko zostali obdarowani próbkami produktów i ofertami handlowymi, lecz co najważniejsze, dużą dawką wiedzą na temat oferowanych produktów. Część szkoleniową na temat żywności ekologicznej, przeprowadzili: Jerzy Sobociński oraz Maciej Bartoń. Swoją cegiełkę dołożył także Jacek Cyboroń edukując sprzedawców w dziedzinie psychologii sprzedaży. Szkolenie rozpoczął, Ojciec Chrzestny Stowarzyszenia Polska Ekologia - Jerzy Sobociński wykładem na temat: Prezentacja miejsca Polski na tle innych państw w dziedzinie żywności ekologicznej. Uświadomił on uczestnikom spotkania jak duża zmiana zaszła na rynku żywności ekologicznej w ostatnich latach i jaki postęp przez ostatnie lata uczyniła żywność ekologiczna w Polsce. Następnie przeprowadzona została prezentacja produktów przez przedstawicieli poszczególnych członków Stowarzyszenia. Po krótkiej przerwie kawowej swoją prezentacje pod nazwą Umiejętność rozpoznawania co jest faktycznie żywnością ekologiczną, a co tylko udaje żywność ekologiczną oraz znakowanie żywności ekologicznej wygłosił Maciej Bartoń. Mówił on o problemach związanych z produkcją żywności przemysłowej i na zasadzie kontrastu zestawił ją z żywnością ekologiczną. Podkreślił także, że jedynym słusznym i prawdziwym system jakości żywności w Polsce jest rolnictwo ekologiczne. Na koniec prezentacji wymienił cechy świadomego konsumenta żywności ekologicznej. Po przerwie na pyszny obiad, głos zabrał Jerzy Sobociński, który poruszył kwestie lokalnego i sprawiedliwego zakupu żywności ekologicznej. Zaakcentował ile kilometrów musi przebyć żywność by trafiła do ostatecznego konsumenta. Jerzy Sobociński stwierdził, że należy kupować ,,świeżo, lokalnie i sprawiedliwie (fresh, local and fair)” Ostatni wykład należał do Jacka Cyboronia, który podał 5 ekologicznych zasad sprzedaży.Szkolenie odbyło się w gościnnych progach urokliwego Hotel Wellness & Spa Nowy Dwór w Świlczy k. Rzeszowa. Za obecność dziękujemy i liczymy, że produkty ekologiczne stworzą stały asortyment produktów w sieci SPAR.My ze swej strony klikamy facebookowe „lubię to” sieci SPAR za produkty ekologiczne.

 

Fotogaleria >>>